Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425604538436532423423852141077000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4367840070436914393547746400666884544673405061014876451933910
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
579515610655497552385886252980744675771049958440203924236650
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360013388436968361164426440088394204530843745580865081970151
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373614276351846426574079866408408583081128487428433396636329
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266332867328656265783108325220304312876727057359462750530629
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
441423861237867369064011831728308273676025122264652497330593
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
246752095425721247832584331260292262874233910347792981632960
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160822028717510255792971122077247782030021077474395880279332
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416712774127591450514018
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 205037
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 180691
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 104877
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 99423
 5. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 78188
 6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 76768
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 48159
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 38043
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 29335
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 25237
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 22732
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 19748
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17587
 14. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 16349
 15. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 14983
 16. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 14842
 17. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14821
 18. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 14183
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13727
 20. Budżet
  Wyświetleń: 13712
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12937
 22. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 12864
 23. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 12525
 24. Podatki
  Wyświetleń: 12476
 25. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 12397
 26. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12058
 27. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 11795
 28. Protokoły
  Wyświetleń: 11734
 29. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 11620
 30. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 11552
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11195
 32. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10978
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 10944
 34. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 10927
 35. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 10765
 36. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10742
 37. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 10700
 38. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10685
 39. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 10413
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10361
 41. Oświata
  Wyświetleń: 10205
 42. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 10004
 43. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9921
 44. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9833
 45. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9801
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9751
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9662
 48. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9601
 49. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9455
 50. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 9268
 51. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 9250
 52. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 9184
 53. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 9093
 54. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8917
 55. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 8901
 56. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 8592
 57. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 8573
 58. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 8476
 59. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 8295
 60. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 8224
 61. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 8080
 62. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 8063
 63. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7890
 64. Informacje
  Wyświetleń: 7801
 65. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7713
 66. Informacje
  Wyświetleń: 7343
 67. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7253
 68. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 6748
 69. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6683
 70. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 6678
 71. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 6582
 72. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6573
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6512
 74. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6493
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6415
 76. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6215
 77. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6181
 78. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 6018
 79. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 6010
 80. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 5940
 81. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5840
 82. Jak sortować?
  Wyświetleń: 5803
 83. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5776
 84. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5732
 85. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 5623
 86. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 5617
 87. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 5576
 88. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5576
 89. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 5575
 90. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 5491
 91. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5452
 92. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 5433
 93. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5424
 94. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 5414
 95. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 5413
 96. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5335
 97. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 5331
 98. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5252
 99. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5245
 100. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 5239
 101. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5216
 102. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5210
 103. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 5151
 104. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 5121
 105. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5097
 106. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
  Wyświetleń: 5091
 107. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 5031
 108. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5007
 109. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4902
 110. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4893
 111. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 4873
 112. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4867
 113. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 4815
 114. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4802
 115. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4800
 116. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 4782
 117. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 4781
 118. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 4631
 119. Statut
  Wyświetleń: 4626
 120. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 4613
 121. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4608
 122. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 4559
 123. Cele i zadania
  Wyświetleń: 4555
 124. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4550
 125. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 4531
 126. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4527
 127. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 4468
 128. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 4454
 129. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 4434
 130. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4421
 131. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 4416
 132. 2019
  Wyświetleń: 4411
 133. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 4408
 134. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 4390
 135. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4330
 136. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 4323
 137. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 4319
 138. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 4309
 139. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4307
 140. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 4305
 141. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4295
 142. 2018
  Wyświetleń: 4262
 143. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4261
 144. 2017
  Wyświetleń: 4222
 145. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 4217
 146. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4209
 147. Statut
  Wyświetleń: 4204
 148. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 4203
 149. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 4190
 150. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 4183
 151. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4175
 152. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 4170
 153. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 4145
 154. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4139
 155. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4087
 156. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 4078
 157. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 4070
 158. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 4069
 159. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 4069
 160. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4063
 161. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4053
 162. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 4045
 163. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 4035
 164. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 4034
 165. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 4015
 166. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 3996
 167. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3979
 168. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3975
 169. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3969
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3968
 171. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3967
 172. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3957
 173. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 3948
 174. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3943
 175. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 3938
 176. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 3828
 177. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 3823
 178. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3820
 179. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3812
 180. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 3754
 181. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3750
 182. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3744
 183. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3743
 184. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 3734
 185. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3715
 186. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3703
 187. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3694
 188. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3682
 189. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 3661
 190. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3652
 191. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 3634
 192. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 3625
 193. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3620
 194. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 3612
 195. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 3608
 196. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3601
 197. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3576
 198. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3569
 199. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 3568
 200. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3568
 201. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3565
 202. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3552
 203. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3550
 204. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 3540
 205. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 3533
 206. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3532
 207. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 3529
 208. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3516
 209. Budżet 2007
  Wyświetleń: 3485
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3480
 211. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3476
 212. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 3473
 213. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 3467
 214. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3440
 215. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 3432
 216. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3422
 217. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 3411
 218. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 3411
 219. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 3408
 220. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 3387
 221. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 3385
 222. 2020
  Wyświetleń: 3375
 223. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3374
 224. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3370
 225. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3365
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3359
 227. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 3358
 228. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 3357
 229. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3349
 230. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3341
 231. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3341
 232. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3340
 233. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3310
 234. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3303
 235. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3294
 236. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 3290
 237. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3289
 238. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 3288
 239. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3286
 240. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 3286
 241. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 3285
 242. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 3284
 243. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3282
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 3282
 245. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 3281
 246. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3278
 247. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 3273
 248. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3270
 249. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 3269
 250. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3266
 251. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 3253
 252. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 3232
 253. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3227
 254. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 3225
 255. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 3222
 256. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3221
 257. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 3215
 258. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3211
 259. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 3195
 260. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 3185
 261. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3167
 262. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 3158
 263. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 3156
 264. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3136
 265. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 3135
 266. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 3134
 267. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 3127
 268. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3123
 269. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 3122
 270. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 3119
 271. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3116
 272. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 3107
 273. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 3103
 274. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 3086
 275. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 3081
 276. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 3081
 277. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 3076
 278. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 3072
 279. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 3069
 280. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3064
 281. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 3064
 282. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 3059
 283. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3056
 284. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3056
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3054
 286. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3053
 287. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3050
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 3046
 289. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 3044
 290. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 3044
 291. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 3042
 292. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3039
 293. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3036
 294. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 3033
 295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 3025
 296. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 3020
 297. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3019
 298. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3018
 299. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 3017
 300. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 3016
 301. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 3013
 302. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3010
 303. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3010
 304. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 3007
 305. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2991
 306. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2990
 307. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2990
 308. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 2987
 309. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2986
 310. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2979
 311. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2978
 312. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2975
 313. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 2975
 314. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2970
 315. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2970
 316. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2964
 317. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2964
 318. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2964
 319. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2961
 320. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2959
 321. Kontrole
  Wyświetleń: 2956
 322. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2952
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2951
 324. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2947
 325. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2946
 326. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2945
 327. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 2945
 328. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2942
 329. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2941
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 2941
 331. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2940
 332. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2939
 333. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2933
 334. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 2933
 335. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2927
 336. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2923
 337. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2909
 338. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2901
 339. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 2896
 340. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2896
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2893
 342. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2892
 343. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2884
 344. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2883
 345. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2880
 346. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 2880
 347. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 2880
 348. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 2879
 349. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2878
 350. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 2875
 351. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2870
 352. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2866
 353. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2863
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 2863
 355. 2011
  Wyświetleń: 2862
 356. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 2858
 357. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2858
 358. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2857
 359. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2854
 360. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2854
 361. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 2851
 362. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2850
 363. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2847
 364. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 2846
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2845
 366. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2835
 367. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2835
 368. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2833
 369. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2831
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 2831
 371. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2828
 372. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2826
 373. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 2823
 374. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2822
 375. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2819
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 2818
 377. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2817
 378. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2815
 379. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2813
 380. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2812
 381. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2812
 382. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2809
 383. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 2809
 384. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2804
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 2804
 386. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2803
 387. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2801
 388. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2798
 389. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2797
 390. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2792
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2790
 392. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2788
 393. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 2787
 394. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2786
 395. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2785
 396. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2782
 397. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2780
 398. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2778
 399. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2776
 400. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2775
 401. Petycje
  Wyświetleń: 2774
 402. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2770
 403. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2768
 404. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 2762
 405. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2761
 406. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2760
 407. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2759
 408. Poczta
  Wyświetleń: 2758
 409. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2754
 410. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 2752
 411. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2751
 412. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2751
 413. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2751
 414. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2750
 415. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2747
 416. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 2746
 417. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2743
 418. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2737
 419. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2737
 420. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 2732
 421. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 2730
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 2723
 423. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 2722
 424. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 2720
 425. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2719
 426. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2719
 427. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2716
 428. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 2714
 429. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2713
 430. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2711
 431. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2709
 432. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2704
 433. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2701
 434. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2696
 435. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 2692
 436. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 2692
 437. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2690
 438. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2690
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 2690
 440. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 2689
 441. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2688
 442. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2684
 443. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 2678
 444. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2676
 445. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 2676
 446. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2676
 447. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2019)
  Wyświetleń: 2672
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 2671
 449. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2668
 450. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2666
 451. Zdrowotne
  Wyświetleń: 2666
 452. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2663
 453. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 2663
 454. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2663
 455. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2662
 456. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2661
 457. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2655
 458. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 2654
 459. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2650
 460. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2650
 461. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2650
 462. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2648
 463. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2647
 464. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2644
 465. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2644
 466. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2643
 467. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2642
 468. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2641
 469. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2640
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2635
 471. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2634
 472. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2633
 473. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2633
 474. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2631
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 2630
 476. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 2628
 477. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 2628
 478. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2627
 479. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 2627
 480. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2625
 481. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 2624
 482. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2620
 483. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 2620
 484. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2620
 485. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2620
 486. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 2619
 487. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 2618
 488. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2615
 489. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2614
 490. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 2612
 491. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 2611
 492. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2610
 493. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2610
 494. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2606
 495. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2603
 496. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2602
 497. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 2601
 498. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2600
 499. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2598
 500. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 2595
 501. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2594
 502. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 2593
 503. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2592
 504. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2591
 505. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2589
 506. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 2587
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 2587
 508. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2587
 509. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2586
 510. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2586
 511. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2585
 512. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 2585
 513. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2585
 514. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2579
 515. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2577
 516. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2576
 517. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2576
 518. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2573
 519. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2572
 520. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2572
 521. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2572
 522. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 2570
 523. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 2570
 524. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2567
 525. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2565
 526. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 2560
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 2557
 528. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2553
 529. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 2550
 530. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 2550
 531. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 2545
 532. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2541
 533. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 2541
 534. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 2541
 535. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2541
 536. Jak sortować?
  Wyświetleń: 2539
 537. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2537
 538. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 2536
 539. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2536
 540. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2535
 541. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2532
 542. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2531
 543. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2530
 544. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 2529
 545. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2529
 546. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2528
 547. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 2526
 548. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2525
 549. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 2522
 550. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2521
 551. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2515
 552. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 2515
 553. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 2513
 554. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 2512
 555. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 2512
 556. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2511
 557. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2511
 558. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 2511
 559. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2510
 560. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2508
 561. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2507
 562. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2505
 563. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2499
 564. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2498
 565. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2498
 566. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2497
 567. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2495
 568. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2493
 569. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2493
 570. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2493
 571. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 2487
 572. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2487
 573. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2487
 574. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2486
 575. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 2484
 576. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2484
 577. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2477
 578. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 2477
 579. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2477
 580. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2477
 581. Ochrona
  Wyświetleń: 2476
 582. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2474
 583. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 2472
 584. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 2472
 585. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 2471
 586. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 2470
 587. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2467
 588. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2465
 589. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2463
 590. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2461
 591. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 2457
 592. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2457
 593. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2456
 594. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2455
 595. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 2455
 596. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 2455
 597. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2452
 598. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2448
 599. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2447
 600. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2447
 601. 2021
  Wyświetleń: 2446
 602. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2445
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 2443
 604. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2436
 605. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 2432
 606. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2432
 607. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2430
 608. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2429
 609. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 2429
 610. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2427
 611. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2426
 612. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2425
 613. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2425
 614. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2423
 615. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2422
 616. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2420
 617. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2418
 618. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 2417
 619. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 2417
 620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2416
 621. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2415
 622. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2412
 623. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 2410
 624. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 2410
 625. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2409
 626. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 2405
 627. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2404
 628. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2400
 629. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 2400
 630. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 2399
 631. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2394
 632. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2388
 633. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 2386
 634. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2385
 635. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 2383
 636. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 2383
 637. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2379
 638. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2375
 639. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2372
 640. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2372
 641. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 2372
 642. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2370
 643. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 2368
 644. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2363
 645. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2361
 646. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2361
 647. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2358
 648. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2358
 649. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2356
 650. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2355
 651. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2354
 652. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2349
 653. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2348
 654. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2347
 655. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 2347
 656. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2345
 657. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 2345
 658. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2342
 659. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2342
 660. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2342
 661. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2341
 662. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2339
 663. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 2339
 664. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 2338
 665. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2337
 666. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2336
 667. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2332
 668. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2329
 669. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2326
 670. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2321
 671. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2320
 672. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 2320
 673. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 2319
 674. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 2314
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2312
 676. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2306
 677. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 2305
 678. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2305
 679. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2301
 680. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2298
 681. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2296
 682. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2290
 683. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 2289
 684. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 2289
 685. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 2288
 686. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 2283
 687. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 2282
 688. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 2279
 689. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2276
 690. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2272
 691. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2267
 692. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2267
 693. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2265
 694. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2264
 695. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 2262
 696. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2261
 697. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 2260
 698. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2260
 699. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2259
 700. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2256
 701. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2252
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2239
 703. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2236
 704. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2234
 705. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2232
 706. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2232
 707. Rok 2017
  Wyświetleń: 2232
 708. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 2230
 709. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2225
 710. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2217
 711. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2215
 712. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2211
 713. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2210
 714. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2206
 715. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2206
 716. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 2204
 717. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 2202
 718. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 2197
 719. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 2190
 720. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2190
 721. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 2188
 722. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 2185
 723. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2183
 724. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2181
 725. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 2180
 726. Rok 2016
  Wyświetleń: 2179
 727. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2176
 728. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2169
 729. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2167
 730. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2162
 731. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2160
 732. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2157
 733. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2152
 734. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2151
 735. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2141
 736. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 2141
 737. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2132
 738. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 2128
 739. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 2126
 740. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 2126
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2122
 742. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2119
 743. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2115
 744. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2113
 745. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2112
 746. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 2109
 747. 27.02.2019r. - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
  Wyświetleń: 2106
 748. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2093
 749. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 2088
 750. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2086
 751. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 2083
 752. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2082
 753. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 2080
 754. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 2075
 755. Rok 2015
  Wyświetleń: 2074
 756. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2073
 757. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 2071
 758. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2064
 759. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 2055
 760. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2049
 761. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2048
 762. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 2046
 763. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2043
 764. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 2042
 765. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2042
 766. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2042
 767. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2037
 768. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2033
 769. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 2025
 770. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2024
 771. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1995
 772. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1992
 773. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1983
 774. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1979
 775. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1977
 776. Informacja
  Wyświetleń: 1975
 777. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1973
 778. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 1973
 779. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1953
 780. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1951
 781. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 1951
 782. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1946
 783. Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1940
 784. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1934
 785. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1927
 786. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 1923
 787. Drogi i transport zbiorowy
  Wyświetleń: 1919
 788. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1914
 789. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1914
 790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1912
 791. Karty zabytków
  Wyświetleń: 1909
 792. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 1908
 793. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1893
 794. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1885
 795. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1881
 796. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1877
 797. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 1862
 798. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1858
 799. Petycje
  Wyświetleń: 1857
 800. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1854
 801. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1850
 802. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1847
 803. Gospodarka Odpadami - Infografiki
  Wyświetleń: 1845
 804. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1834
 805. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1817
 806. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1794
 807. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1784
 808. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  Wyświetleń: 1769
 809. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1753
 810. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1743
 811. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1739
 812. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1737
 813. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 1715
 814. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 1711
 815. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1700
 816. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1700
 817. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1700
 818. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1694
 819. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 1685
 820. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1659
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1655
 822. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1647
 823. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1642
 824. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 1641
 825. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1630
 826. 2018
  Wyświetleń: 1629
 827. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 1627
 828. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 1623
 829. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1613
 830. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1613
 831. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 1608
 832. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 1607
 833. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1601
 834. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1598
 835. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 1596
 836. Archiwum nagrań obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1583
 837. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 1566
 838. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1564
 839. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1564
 840. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1559
 841. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1557
 842. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 1548
 843. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 1545
 844. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 1544
 845. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1543
 846. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1541
 847. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 1539
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1539
 849. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1534
 850. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 1531
 851. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 1528
 852. Lubrza
  Wyświetleń: 1526
 853. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Trzebina - Dytmarów
  Wyświetleń: 1521
 854. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1519
 855. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1518
 856. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1518
 857. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1514
 858. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 1498
 859. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 1493
 860. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1491
 861. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 1490
 862. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 1489
 863. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 1486
 864. 06-02-2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1481
 865. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1463
 866. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 1463
 867. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1461
 868. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1454
 869. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 1445
 870. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 1444
 871. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1437
 872. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 1436
 873. Stypendia Wójta Gminy Lubrza 2020
  Wyświetleń: 1435
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 1434
 875. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 1432
 876. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 1426
 877. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1421
 878. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1419
 879. Jasiona
  Wyświetleń: 1411
 880. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1406
 881. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 1394
 882. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1391
 883. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1387
 884. 02.10.2018r. - Nabór na stanowisko : kierowca samochodu osobowego - robotnik gospodarczy
  Wyświetleń: 1382
 885. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1378
 886. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 1377
 887. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1375
 888. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 1365
 889. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1353
 890. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 1327
 891. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1318
 892. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 1318
 893. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1312
 894. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1308
 895. Spis Powszechny zestawienie najważniejszych informacji
  Wyświetleń: 1306
 896. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1303
 897. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1302
 898. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1291
 899. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1280
 900. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1275
 901. Prężynka
  Wyświetleń: 1273
 902. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 1268
 903. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 1267
 904. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1265
 905. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1264
 906. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1261
 907. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1255
 908. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 1212
 909. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 1210
 910. Laskowice
  Wyświetleń: 1198
 911. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1195
 912. 2015
  Wyświetleń: 1194
 913. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 1192
 914. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 1187
 915. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 1174
 916. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1168
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 1168
 918. 28.01.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1156
 919. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1143
 920. Olszynka
  Wyświetleń: 1143
 921. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 1143
 922. Rok 2019
  Wyświetleń: 1139
 923. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inrvestycji drogowej Rozbudowę i przebudowa drogi powiatowej nl 1615 o relacji Trzebina-Krzyżkowice- Granica Państwa
  Wyświetleń: 1138
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1134
 925. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1123
 926. 14.09.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1114
 927. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 1110
 928. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1109
 929. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 1092
 930. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1087
 931. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1087
 932. Rok 2018
  Wyświetleń: 1078
 933. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 1075
 934. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1059
 935. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Lubrza położoną we wsi Słoków przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 1059
 936. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 1054
 937. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 1051
 938. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 1049
 939. Dytmarów
  Wyświetleń: 1047
 940. 10.03.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1025
 941. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania"
  Wyświetleń: 1021
 942. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1018
 943. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1014
 944. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 1010
 945. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1008
 946. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 993
 947. Skrzypiec
  Wyświetleń: 988
 948. 23.08.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 986
 949. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 986
 950. 08.05.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 985
 951. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 984
 952. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 982
 953. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 982
 954. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 980
 955. Petycje 2021
  Wyświetleń: 980
 956. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 979
 957. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 976
 958. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 971
 959. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 971
 960. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 970
 961. 19.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 968
 962. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 965
 963. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 962
 964. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 956
 965. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 952
 966. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 951
 967. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 944
 968. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 936
 969. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA I
  Wyświetleń: 933
 970. 15.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 931
 971. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 929
 972. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 927
 973. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 923
 974. 16.05.2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 918
 975. 23.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 917
 976. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 910
 977. 22.04.2020 r. - Nabór na stanowisko:referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 906
 978. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 903
 979. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 899
 980. Dobroszewice
  Wyświetleń: 896
 981. Petycje 2020
  Wyświetleń: 891
 982. 10.09.2020 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 889
 983. 08.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 881
 984. 21.04.2020 r. - Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 872
 985. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 869
 986. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 865
 987. 09.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 863
 988. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA II
  Wyświetleń: 859
 989. 26.03.2020 Rozbudowa linii kablowej 0,4kV o długości projektowanego odcinka 29m w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 858
 990. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Wyświetleń: 854
 991. 06.04.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 850
 992. Informacje PKW
  Wyświetleń: 850
 993. 23.06.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 846
 994. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 846
 995. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 846
 996. 05.02.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 841
 997. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 831
 998. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 831
 999. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 825
 1000. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 821
 1001. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 818
 1002. 09.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 813
 1003. Zachęcamy do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym oraz w powiązanych z nim konkursach
  Wyświetleń: 807
 1004. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019
  Wyświetleń: 804
 1005. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 796
 1006. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 796
 1007. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 789
 1008. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 788
 1009. 26.05.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 787
 1010. Petycje 2019
  Wyświetleń: 782
 1011. Plan działania
  Wyświetleń: 781
 1012. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 778
 1013. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 762
 1014. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 752
 1015. 21.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 750
 1016. 10.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 741
 1017. Spis wyborców
  Wyświetleń: 741
 1018. Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 738
 1019. 01.10.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 733
 1020. 01.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 727
 1021. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 717
 1022. 26.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 715
 1023. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 715
 1024. Krzyżkowice
  Wyświetleń: 715
 1025. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)
  Wyświetleń: 708
 1026. 1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W DYTMAROWIE
  Wyświetleń: 707
 1027. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 706
 1028. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: „Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza.”
  Wyświetleń: 702
 1029. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 701
 1030. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach,
  Wyświetleń: 701
 1031. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615
  Wyświetleń: 682
 1032. 16.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 681
 1033. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 676
 1034. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 674
 1035. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Wyświetleń: 671
 1036. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 667
 1037. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: ,,Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie gminy Lubrza w 2020roku"
  Wyświetleń: 667
 1038. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 665
 1039. 10.06.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 664
 1040. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze na Wybory Prezydenckie zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 664
 1041. 07.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 655
 1042. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 651
 1043. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 650
 1044. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 649
 1045. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 642
 1046. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 639
 1047. 21.01.2022 r. Nabór na stanowisko - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 635
 1048. 02.08.2021 Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 632
 1049. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V.6721.5.2019.ZPI
  Wyświetleń: 631
 1050. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 630
 1051. 28.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 630
 1052. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."
  Wyświetleń: 623
 1053. 01.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 621
 1054. 21.10.2021 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 621
 1055. Wniosek na umieszczenie reklamy
  Wyświetleń: 621
 1056. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 620
 1057. Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 617
 1058. Opracowywanie Planu Miejscowego wsi Lubrza dla działki nr 403-3 na ul. Wolności
  Wyświetleń: 616
 1059. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 613
 1060. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 611
 1061. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 608
 1062. 26.04.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 592
 1063. 29.07.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 592
 1064. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 590
 1065. Informacja o sposobach weryfikacji tożsamości rachmistrzów.
  Wyświetleń: 586
 1066. Zawiadomienie o awarii urządzenia
  Wyświetleń: 582
 1067. 06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 580
 1068. 05.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 574
 1069. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 572
 1070. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 571
 1071. Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 569
 1072. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Wyświetleń: 568
 1073. 07.10.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 565
 1074. Informacja ws. naboru wniosków w programach wsparcia na 2021 rok - "Groby i cmentarze wojenne w kraju" i "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"
  Wyświetleń: 565
 1075. Spis wyborców
  Wyświetleń: 561
 1076. List Wójta Gminy Lubrza do Rolników
  Wyświetleń: 552
 1077. 07.10 2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 549
 1078. 17.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386
  Wyświetleń: 536
 1079. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 536
 1080. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021
  Wyświetleń: 535
 1081. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 533
 1082. Zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 532
 1083. 12.04.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 531
 1084. Loteria dla rolników
  Wyświetleń: 530
 1085. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2021
  Wyświetleń: 530
 1086. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Jak dokonać samospisu przez Internet?
  Wyświetleń: 530
 1087. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 529
 1088. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 528
 1089. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 524
 1090. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych V.6733.1.2021. ZPI
  Wyświetleń: 517
 1091. 09.11.2021 r. "Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy" w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 515
 1092. Świadczenie usług pocztowych na 2021r.
  Wyświetleń: 510
 1093. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019
  Wyświetleń: 509
 1094. Świadczenie usług ochrony na 2021r.
  Wyświetleń: 508
 1095. Świadczenie usług zdrowotnych na 2021r.
  Wyświetleń: 508
 1096. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 507
 1097. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Rekonstrukcja obiektów mostowych.”
  Wyświetleń: 503
 1098. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 502
 1099. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 500
 1100. Stypendia Wójta Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 500
 1101. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 496
 1102. 17.02.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Trzebina, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 492
 1103. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 492
 1104. 15.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej 40
  Wyświetleń: 490
 1105. 30.03.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 490
 1106. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 486
 1107. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386 i 385."
  Wyświetleń: 484
 1108. II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 481
 1109. Wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków Kościoła filialnego pw. Marii Magdaleny w Prężynce
  Wyświetleń: 480
 1110. Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych !
  Wyświetleń: 477
 1111. Budżet 2019 - kopia
  Wyświetleń: 472
 1112. 14.04.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 466
 1113. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2020
  Wyświetleń: 466
 1114. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347
  Wyświetleń: 465
 1115. Petycja 1/2019
  Wyświetleń: 463
 1116. Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 463
 1117. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 461
 1118. Petycja 1/2021
  Wyświetleń: 458
 1119. Petycja 2/2020
  Wyświetleń: 456
 1120. Petycja 2/2021
  Wyświetleń: 455
 1121. 26.05.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 454
 1122. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 454
 1123. Petycja 3/2021
  Wyświetleń: 452
 1124. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 451
 1125. Rok 2020
  Wyświetleń: 445
 1126. Vademecum PSR
  Wyświetleń: 429
 1127. Petycja 1/2020
  Wyświetleń: 426
 1128. 08.09.2021 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 424
 1129. Petycja 3/2020
  Wyświetleń: 424
 1130. Budżet 2019 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 406
 1131. Budżet 2022
  Wyświetleń: 384
 1132. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 379
 1133. WNIOSEK o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 369
 1134. 11.08.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 368
 1135. 14.07.2021r. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Olszynka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 368
 1136. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2015
  Wyświetleń: 366
 1137. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek ZGKiM w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
  Wyświetleń: 364
 1138. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018
  Wyświetleń: 355
 1139. Trzebina
  Wyświetleń: 354
 1140. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 352
 1141. 21.07.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 349
 1142. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 346
 1143. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014
  Wyświetleń: 344
 1144. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 343
 1145. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 343
 1146. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 343
 1147. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2016
  Wyświetleń: 341
 1148. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 341
 1149. 2022
  Wyświetleń: 340
 1150. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 333
 1151. 29.09.2021 Drugie zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 321
 1152. ROK 2017
  Wyświetleń: 319
 1153. Słoków
  Wyświetleń: 317
 1154. 29.09.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 316
 1155. 7.10.2021r. - zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 315
 1156. Geotiff Lubrza dz. nr 403/3
  Wyświetleń: 313
 1157. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 313
 1158. 17.09.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2021"
  Wyświetleń: 308
 1159. ROK 2018
  Wyświetleń: 306
 1160. Konsultacje Społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 304
 1161. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016
  Wyświetleń: 301
 1162. ROK 2019
  Wyświetleń: 298
 1163. 05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 295
 1164. ROK 2021
  Wyświetleń: 295
 1165. 21.10.2021r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. : "Remont oraz modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Lubrza."
  Wyświetleń: 294
 1166. Wystąpienia pokontrolne 2021
  Wyświetleń: 293
 1167. ROK 2016
  Wyświetleń: 288
 1168. ROK 2020
  Wyświetleń: 284
 1169. ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 280
 1170. 04.11.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na "„Zakup używanego samochodu do transportu odpadów stałych o DMC nieprzekraczającym 3500 kg"
  Wyświetleń: 275
 1171. 29.10.2021 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"
  Wyświetleń: 268
 1172. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 257
 1173. 27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 253
 1174. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017
  Wyświetleń: 244
 1175. Informacja o rejestrze kultury
  Wyświetleń: 239
 1176. Wystąpienia pokontrolne 2020
  Wyświetleń: 213
 1177. 24.03.2022 r. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 198
 1178. Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 196
 1179. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 175
 1180. Archiwum aktualności
  Wyświetleń: 170
 1181. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2022
  Wyświetleń: 167
 1182. 23.12.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2022"
  Wyświetleń: 164
 1183. 28.04.2022r. Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji
  Wyświetleń: 163
 1184. Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2022 w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 147
 1185. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022
  Wyświetleń: 145
 1186. Sprawozdania RB 2010
  Wyświetleń: 141
 1187. Informacja za 2017r.
  Wyświetleń: 137
 1188. Informacja za 2018 rok
  Wyświetleń: 131
 1189. 02.03.2022 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych ze stacją przeładunkową - Jasiona
  Wyświetleń: 124
 1190. 05.01.2022r. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.”
  Wyświetleń: 123
 1191. Informacja za 2016 r.
  Wyświetleń: 121
 1192. Granty PPGR
  Wyświetleń: 114
 1193. Rok 2021
  Wyświetleń: 114
 1194. 17.03.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z zabudową złącza kablowego ZK-SN - Lubrza
  Wyświetleń: 113
 1195. Wniosek o zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 106
 1196. 23.03.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 100
 1197. 21.2.2022 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.
  Wyświetleń: 92
 1198. 05.04.2022 Zmiana decyzji ULCP Nr 1/6733/2021 z dnia 22.03.2021 r.na budowę instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych,
  Wyświetleń: 88
 1199. Informacja za 2014 rok
  Wyświetleń: 87
 1200. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  Wyświetleń: 79
 1201. Informacja za 2013 rok
  Wyświetleń: 77
 1202. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 73
 1203. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2015
  Wyświetleń: 72
 1204. Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
  Wyświetleń: 70
 1205. Informacja za 2015 rok
  Wyświetleń: 70
 1206. 13.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 69
 1207. 06.04.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 67
 1208. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 64
 1209. 04.05.2022 Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej - Lubrza
  Wyświetleń: 61
 1210. Oświadczenia majątkowe radnych-za rok 2014
  Wyświetleń: 61
 1211. 14.06.2022 r. Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i gospodarki ściekowej
  Wyświetleń: 60
 1212. 24.05.2022 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz w obrębie pomieszczeń WC mechanicznej wywiewnej bez odzysku ciepła w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 55
 1213. Wystąpienia pokontrolne 2022
  Wyświetleń: 50
 1214. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2022)
  Wyświetleń: 48
 1215. 16.05.2022 r. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 47
 1216. 18.05.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 46
 1217. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2020
  Wyświetleń: 46
 1218. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2016
  Wyświetleń: 43
 1219. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2019
  Wyświetleń: 42
 1220. 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY UL. NOWEJ NAPRAWY
  Wyświetleń: 41
 1221. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2014
  Wyświetleń: 41
 1222. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2015
  Wyświetleń: 41
 1223. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2017
  Wyświetleń: 41
 1224. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2018
  Wyświetleń: 41
 1225. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2013
  Wyświetleń: 39
 1226. 23.05.2022 Budowa tranzytu wodociągowego z miejscowości Dobroszewice ujęcie wody dz. nr 3/22, obręb Prężynka do miejscowości Olszynka Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34, obręb Olszynka.
  Wyświetleń: 37
 1227. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2012
  Wyświetleń: 37
 1228. 3. PRZEBUDOWA STACJI UZDATANIA WODY W OLSZYNCE WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 33
 1229. 22.06.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2022”.
  Wyświetleń: 20
 1230. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 15
 1231. Referat Spraw Obywatelksich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 13
 1232. Karty usług
  Wyświetleń: 11
 1233. Karta usług 01 - Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 7
 1234. Karta usług 10 - Działalnoć-gospodarcza
  Wyświetleń: 7
 1235. Karta usług 13- Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 7
 1236. Karta usług 02 - Alkohol
  Wyświetleń: 6
 1237. Karta usług 07 - Meldunek
  Wyświetleń: 6
 1238. Karta usług 09 - Udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 6
 1239. Karta usług 02 - Złożenie wniosku lub skargi
  Wyświetleń: 5
 1240. Karta usług 03 - Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5
 1241. Karta usług 05 - Wymeldowanie-decyzja
  Wyświetleń: 5
 1242. Karta usług 11 - Zgromadzenie
  Wyświetleń: 5
 1243. Karta usług 12 - Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 5
 1244. Karta usług 01 - Wydanie dokumentacji pracowniczej
  Wyświetleń: 4
 1245. Karta usług 03 - Złożenie petycji
  Wyświetleń: 4
 1246. Karta usług 08 - Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 4
 1247. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 4
 1248. Karta usług 04 - Zaświadczenie z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 3
 1249. Karta usług 02 - Odpady deklaracja
  Wyświetleń: 3
 1250. Karta usług 04 - Usługa komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym
  Wyświetleń: 3
 1251. Karta usług 05- Zapewnienie dostępności
  Wyświetleń: 3
 1252. Karta usług 06- Dowód osobisty
  Wyświetleń: 3
 1253. Karta usług 01 - Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2
 1254. Karta usług 03 - Odpady zaświadczenie
  Wyświetleń: 2
 1255. Karta usług 04 - Ulga z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 2
 1256. Karta usług 06- Wymiar podatku
  Wyświetleń: 2
 1257. Karta usług 05 - Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 1
 1258. Karta usług 07 - Wymiar środki transportu
  Wyświetleń: 1
Wersja XML