Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zamówień publicznych.

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja.pdf
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf
PDFPlan zamówień publicznych 2022.pdf
XLSXPlan zamówień publicznych 2021.xlsx
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.pdf
XLSPlan zamówień publicznych na 2021rok.xls
PDFPlan zamówień publicznych 2020.pdf
XLSPlan zamówień 2020.xls
PDFPlan zamówień publicznych na rok 2020 OPS.pdf
DOCXPlan zamówień publicznych na rok 2020 OPS.docx
PDFPlan zamówień publicznych na rok 2019 - OPS.pdf
DOCXPlan zamówień publicznych na rok 2019 - OPS.docx
PDFPlan zamówień publicznych 2019 rok.pdf
PDFPlan zamówień publicznych 2018 rok..pdf
XLSPlan zamówień publicznych 2018 rok.xls
PDFPlan zamówień publicznych 2017 rok..pdf
XLSPlan zamówień publicznych 2017 rok.xls

 

Wersja XML