Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"

PDFInformacja.pdf

PDF1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

DOC2. Formularz oferty.doc

PDF3. Przedmiar robót.pdf

DOC4. Kosztorys ofertowy.doc

PDF5. Wzór umowy.pdf

6.Dokumentacja projektowa

PDF6.1Opis techniczny -dok. formalno prawne, zagospodarowanie.pdf

PDF6.2 Opis techniczny - architektura.pdf

PDF6.3 Opis techniczny - konstrukcja.pdf

PDF6.4 Zagospodarowanie.pdf

6.5 Architektura

PDF6.5.1 Rzut parteru + technologia a-01.pdf

PDF6.5.2 Rzut dachu a-02.pdf

PDF6.5.3 Elewacja północno-wschodnia a-03.pdf

PDF6.5.4 Elewacja północno-zachodnia a-04.pdf

PDF6.5.5 Elewacja południowo-zachownia a-05.pdf

PDF6.5.6 Elewacja północno-wschodnia a-06.pdf

PDF6.5.7 Elewacja południowo-wschodnia a-07.pdf

PDF6.6 Konstrukcja.pdf

PDF6.7 Inwentraryzacja.pdf

PDF7. Specyfikacja techniczna.pdf
 

Wersja XML