Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."

PDFInformacja o wyłonieniu wykonawcy - drogi gminne remont cząstkowy.pdf
DOCInformacja o wyłonieniu wykonawcy - drogi gminne remont cząstkowy.doc

PDF00 Zaproszenie do składania oferty.pdf
DOC01 Zaproszenie do złożenia oferty.doc
PDF01 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
PDF02 Oferta.pdf
PDF03 Umowa wzór.pdf
PDF04 Klauzura informacyjna.pdf
PDF05 Specyfikacja-techniczna.pdf

Wersja XML