Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej umieszczone  zostały Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną w zależności od rodzaju sprawy jaką Pani/Pana dotyczy.

 

        Z poważaniem                      

Administrator Danych Osobowych     

Wójt Gminy Lubrza               

 

1   DOCXKLAUZULA ogólna.docx
2   DOCXKLAUZULA - Przetwarzanie danych osobowych pracownika.docx
3   PDFKLAUZULA - DLA OSÓB W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.pdf
4   PDFKLAUZULA DLA OSÓB KORZYST. Z ZFŚS.pdf
5   PDFKLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH.pdf
6   DOCXKLAUZULA w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami.docx
7   PDFKLAUZULA - PODATKI LOKALNE.pdf
8   PDFKLAUZULA - PRZETWARZANIE DANYCH - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.pdf
9   PDFKLAUZULA - PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB ZATR. NA PODST. UMOWY ZLECENIA.pdf
10 PDFKLAUZULA-DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODPADÓW.pdf
11 DOCXKlauzula Rejestr danych kontaktowych.docx
12 PDFKLAUZULA - PRZETWARZANIE DANYCH W REJESTRZE WYBORCÓW.pdf
13 PDFKLAUZULA- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY.pdf
14 PDFKLAUZULA - STYPENDIA WÓJTA.pdf
15 PDFKLAUZULA- RADNI GMINY.pdf
16 PDFKLAUZULA -KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH.pdf
17 DOCXKLAUZULA Zmiana miejsc planu zagospodarowania przestrzenn..docx
18 DOCXKLAUZULA Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej.docx
19 DOCXKLAUZULA Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.docx
20 DOCXKLAUZULA Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.docx
21 DOCXKLAUZULA Nadanie numeru buddynku.docx
22 DOCXKLAUZULA Upomnienia zobowiązanych.docx
23 DOCXKLAUZULA Zawiadomienie o przekazaniu sprawy.docx
24 DOCXKLAUZULA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx
25 DOCXKLAUZULA - Ewidencja ludności / PESEL.docx
26 DOCXKLAUZULA Oświadczenia majatkowe.docx
27 DOCXKlauzula dowody osobiste.docx
28 DOCXKLAUZULA kandydat do pracy.docx
29 DOCXKLAUZULA - decyzja administracyjna strzelnica.docx
30 PDFKlauzula informacyjna skargi i wnioski.pdf
31 PDFKlauzula informacyjna - petycje.pdf
          


 

 

[

                     

 

Wersja XML