Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z przepiegu konsultacji program współpracy 2020 zmiana.pdf
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf
Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf
Załącznik nr.1 Projekt Uchwały.pdf
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia.pdf

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały.pdf

Sprawozdanie z przebiegu konsulatcji projektu uchwały .pdf

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf

Załącznik nr 1 Projekt uchwały.pdf

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.doc

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU : PDFSprawozdanie współpraca za 2020.pdf

Wersja XML