Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2020

 

p.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach Skan petycji.pdf Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżejwzmiankowanych przepisów. 26.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.
2.  Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc Petycja z dnia 21.08.2020.docx Sposób dokonywania zakupu srodków do dezynfekcji rąk oraz analizy zagrożeń z tym związanych 21.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak OR.152.2.2020 Odpowiedź na petycję.pdf
3. Marek Songin petycja z dnia 14.12.2020 (2).pdf Wezwanie do podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubrza dotyczącej zobligowania producentów szczepionek przeciwko SARS-COV2 do przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne stosowania tych szczepionek 14.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji Brak PDFUchwała nr XXV.200.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
 


 

Wersja XML