Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2021

p. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Stowarzyszenie Polska wolna od GMO PDFPetycja z dnia 05.01.2021.pdf
 
Zwrócenie uwagi władz Gminny na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki na Covid-19 05.01.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji   PDFOR.152.1.2021 odpowiedź Wójta Gminy.pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach PDFPetycja w sprawie suplementacji witaminy D.pdf

Żądanie wydania komunikatu/uchwały  w sprawie poprawy odporności społeczeństwa oraz przygotowania pakietu profilaktycznego dla osób starszych

08.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji  

PDFOR.152.2.2021 odpowiedź Wójta Gminy.pdf

Petycja wycofana na podstawie pisma z dnia 17.02.2021

3 Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc PDFPetycja z dnia 01.04.2021.pdf w sprawie przystąpienia Gminy/Szkoły/Ośrodka Kultury do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” – edycja 2021 01.04.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji   PDFOR.152.3.2021 odpowiedź na petycję.pdf
Wersja XML