Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja 1/2020

Nr petycji:

1/2020

Data wpływu: 

26.03.2020 r.

Przedmiot petycji:

Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody
o której mowa w art.4 ustęp 3 Ustawy o petycjach)

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

Treść petycji:

PDFSkan petycji.pdf

Zasięgane opinie

Brak

Przewidywany termin załatwienia

Z godnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o petycjach, nie później niż 
w  terminie trzech miesięcy od dnia złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wniosek wzywający do uzupełnienia petycji.

Wersja XML