Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2021)

PDF01_Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.pdf
PDF02_Studium - prognoza oddziaływania na środowisko rysunek.pdf
PDF03_Studium - prognoza oddzialywania na środowisko tekst.pdf
PDF04_Projekt Studium uwarunkowań i kirunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.pdf
PDF05_Studium - tekst.pdf
PDF06_Studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.pdf
DOC07_KLAUZULA INFORMACYJNA.doc
 

Termin wyłożenia: 23.06.2021 r. do 23.07.2021 r.

Termin składania uwag: 23.06.2021 r. – 13.08.2021 r.

Termin dyskusji publicznej: 09.07.2021 r. godz. 12:00 Urząd Gminy w Lubrzy sala nr 105
 

Wersja XML