Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bde39f66-79cf-472b-98c5-10b264c7208b

Identyfikator postępowania z miniPortalu:  bde39f66-79cf-472b-98c5-10b264c7208b

Identyfikator postępowania: ocds-148610-41b20c1e-cdc9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXSWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.docx
PDFZałącznik nr 6 - STWiOR.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar.pdf

DOCInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.doc

DOCInformacja z otwarcia ofert.doc

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

Wersja XML