Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont dróg gminnych Nr G 1073610 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

Brak opisu obrazka

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

REMONT DRÓG GMINNYCH NR G 107310 O I G 107323 O W NOWYM BROWIŃCU
 

DOFINANSOWANIE: 210 854,51 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  301 220,73 zł

OPIS ZADANIA:  FREZOWANIE OBECNEJ NAWIERZCHNI Z DOSTOSOWANIEM DO ODPOWIEDNIEJ NIWELETY I PROFILU DROGI, UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIĄŻĄCEJ Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ, REMONT ISTNIEJĄCYCH SPĘKAŃ I PRZEŁOMÓW, REMONT ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW

Wersja XML