Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFzaproszenie do konsultacji uchwały.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.407.2021- konsultacje programu współpracy.pdf
PDFZałacznik nr 1 uchwała.pdf
PDFZałącznik nr 2 Formularz.pdf

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji program współpracy 2022.pdf
 

Wersja XML