Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

05.11.2021r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. "Zabezpieczenie dróg Gminy Lubrza przed skutkami wód opadowych"

DOCX01_ zaproszenie do złożenia oferty 2.docx
DOCX02_ Formularz ofertowy.docx
DOC03_umowa-projekt.doc
DOCX04_KLAUZULA - UMOWA ZLECENIE UG L.docx

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Wersja XML