Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY LUBRZA kadencja 2018- 2023

Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1.  

Czesława Antoszczyszyn

 1.  

Marian Gul

 1.  

Anna Kiebzak

 1.  

Sebastian Talaga

 1.  

Joanna Wloka

 

Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska

1

Andrzej Gąsior

2

Michał Iżyk

3

Michał Janicki

4

Andrzej Karmelita

5

Waldemar Tutak

 

Komisja Budżetowa

1

Stanisław Aleksandrowicz

2

Marek Łój

3

Krzysztof Orzech

4

Dariusz Poremba

5

Elżbieta Szwadowska

 

Komisja Rewizyjna

1

Michał Janicki 

2

Andrzej Karmelita

3

Anna Kiebzak

4

Dariusz Poremba

5

Elżbieta Szwadowska

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1

Andrzej Gąsior

2

Marian Gul

3

Krzysztof Orzech

4

Sebastian Talaga

5

Waldemar Tutak

 
 

 

 

 

 

 

Wersja XML