Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2012

 

    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
     
   1. PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2012r..pdf
     
   2. PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza.pdf.pdf
     
   3. PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
     
  4. PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r..pdf
     
  5. PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2012r.pdf
     
     Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
     
    PDFProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
     
     
     Projekt Budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
     
    PDFProjekt budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok.pdf
   
     
     
     
     Budżet Gminy Lubrza na 2012 rok
     
    PDFUchwała nr X.98.2011 z dn. 29.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok.pdf
    PDFInformacja za I kwartał 2012 r..pdf
    PDFInformacja za II kwartał 2012 r..pdf
    PDFInformacja za III kwartał 2012 r..pdf

 

  PDFInformacja za IV kw. 2012r..pdf
    PDFInformacja za 2012 rok.pdf
     
     Wieloletnia prognoza finansowa
     
    PDFUchwała nr X.97.2011 z dn. 29.12.2011r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
     
     
     

  

 

Wersja XML