Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Strona archiwalna

 

OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Pobierz
1  Mariusz Kozaczek  Wójt Gminy - rozpoczęcie pracy  PDFMariusz Kozaczek
2  Mariusz Kozaczek Wójt Gminy PDFOświadczenie .pdf
3  Krzysztof Barwieniec Zastępca Wójta Gminy - rozpoczęcie pracy PDFOświadczenie.pdf
4  Krzysztof Barwieniec Zastępca Wójta Gminy PDFOświadczenie.pdf
5  Lilla Gąsior Sekretarz Gminy PDFOświadczenie.pdf
6  Maria Mikołajów Skarbnik Gminy PDFOświadczenie.pdf
7  Anna Głaz Kierownik USC i RGiSO PDFOświadczenie.pdf
8  Ewa Skokuń Kierownik Referatu Oświaty PDFOświadczenie.pdf

 

Wersja XML