Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Data modyfikacji: 18-02-2020 13:55
 2. Sołtysi Gminy
  Data modyfikacji: 18-02-2020 11:43
 3. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:26
 4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Data utworzenia: 14-02-2020 09:20
 5. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Data utworzenia: 13-02-2020 08:46
 6. Spis wyborców
  Data utworzenia: 13-02-2020 08:44
 7. Rejestr wyborców
  Data utworzenia: 13-02-2020 08:42
 8. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Data utworzenia: 13-02-2020 08:37
 9. Wzory druków dla wyborców
  Data utworzenia: 13-02-2020 08:34
 10. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Data modyfikacji: 13-02-2020 07:36
Wersja XML