Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. 06.05.2022 „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Data modyfikacji: 23-06-2022 12:44
 2. 22.06.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2022”.
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:47
 3. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (2022)
  Data modyfikacji: 22-06-2022 13:15
 4. Referat Spraw Obywatelksich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Data modyfikacji: 22-06-2022 09:00
 5. Karta usług 01 - Udostępnianie danych
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:58
 6. Karta usług 02 - Alkohol
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:58
 7. Karta usług 13- Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:53
 8. Karta usług 12 - Dane kontaktowe
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:52
 9. Karta usług 11 - Zgromadzenie
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:50
 10. Karta usług 10 - Działalnoć-gospodarcza
  Data modyfikacji: 22-06-2022 08:48
Wersja XML