Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Data utworzenia: 09-04-2010 08:02
 2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Data utworzenia: 29-09-2009 07:08
 3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Data utworzenia: 05-08-2009 08:00
 4. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Data utworzenia: 10-06-2009 14:33
 5. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Data utworzenia: 22-08-2008 08:49
 6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Data modyfikacji: 28-07-2008 13:22
 7. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Data modyfikacji: 03-04-2008 07:36
 8. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Data utworzenia: 28-02-2008 14:29
 9. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Data utworzenia: 18-02-2008 14:17
 10. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Data utworzenia: 08-11-2007 14:36
Wersja XML