Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)

 1. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Data utworzenia: 29-06-2022 13:50
 2. 23.05.2022 Budowa tranzytu wodociągowego z miejscowości Dobroszewice ujęcie wody dz. nr 3/22, obręb Prężynka do miejscowości Olszynka Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34, obręb Olszynka.
  Data modyfikacji: 29-06-2022 11:52
 3. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 28-06-2022 14:13
 4. Referat Spraw Obywatelksich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:50
 5. Karta usług 23 - Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:26
 6. Karta usług 22 - Zgłoszenie zgonu
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:24
 7. Karta usług 21 - Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających małżeństwo
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:22
 8. Karta usług 20 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:21
 9. Karta usług 19 - Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:19
 10. Karta usług 18 - Uzysknie odpisu aktu stanu cywilnego
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:16
Wersja XML