Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami - Informacje

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubrza
 

 

Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy z dnia 18 czerwca 2020r.  nr XX/145/2020,  ZGKiM w Lubrzy od 1 lipca 2020r. będzie odbierał od mieszkańców naszej gminy bioodpady. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie się w pojemnik o poj. 120 l lub 240 l  z przeznaczeniem na bioodpady i oznakowanie go.

Ponadto właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, który będzie kompostował bioodpady i nie będzie oddawał bioodpadów ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za odpady w kwocie 2 zł. od osoby. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubrzy (budynek ZGKiM   ul. Harcerska 1) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie informujemy, że odpady zmieszane, które do tej pory były odbierane w czarnych  workach będą odbierane w pojemnikach koloru szarego lub czarnego o poj. 120 l lub 240 l. 
W związku z tym właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiedni pojemnik.

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

PDFUchwała Nr XI.65.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

Sposób naliczania opłaty ustalony został przez Radę Gminy w stosownych uchwałach (tj. od mieszkańca zamieszkującego w danym gospodarstwie oraz od zatrudnionych pracowników na nieruchomości niezamieszkałej).

PDFUchwała Nr XI.66.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
PDFUCHWAŁA NR XXI.172.2013 z dn. 22.03.2013r.pdf

 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sekretariacie Urzędu.
Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej  za pomocą Elektronicznego Biura Obywatela dostępnego pod linkiem EBO365

 Wzór deklaracji:

Deklaracja obowiązująca od 01.04.2021r.
DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx

Deklaracja obowiązująca od 01.07.2020r. NIEAKTUALNA
DOCXDEKLARACJA.docx
PDFDEKLARACJA -ost..pdf

Deklaracja obowiązująca od 03.01.2020r.  NIEAKTUALNA

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf
PDFWyjaśnienie.pdf

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2016r. NIEAKTULNA

PDFDeklaracja DOWOGO -1.pdf NIEAKTUALNA

W przypadku składania korekty deklaracji za odpady komunalne, należy dołączyć wyjaśnienie dotyczące zmiany.

W przypadku Naszej gminy odpady komunalne są przewożone do Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami położonego w miejscowości Domaszkowice w Gminie Nysa.

Za niesegregowanie odpadów ustawa przewiduje możliwość ustalenia wyższej stawki opłaty. I tak właśnie jest w Naszej Gminie:

 - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę 18 zł miesięcznie od mieszkańca,

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się stawkę 37,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

 PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf

 
Na terenie Naszej Gminy stosować będziemy następujące kolory worków z przeznaczeniem na poszczególne odpady segregowane:

         NIEBIESKI – z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

ZIELONY – z przeznaczeniem na szło i opakowania szklane kolorowe,

BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,

SZARY – z przeznaczeniem na odpad posortownicze i zmieszane.

  

Informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela:

       Ø      telefonicznie Urząd Gminy 77 4074650 wew 71

Ø      telefonicznie ZGKiM 77 4074673 lub 77 4375288

Ø      osobiście w siedzibie ZGKiM

Ø      poprzez kontakt e-mail


 

 

Wersja XML