Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

AKTUALNE

PDFUchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującymsię w gminnej ewidencji zabytków.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji, ze środków finansowych Gminy Lubrza, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków..pdf
PDFZałączniki.pdf
 

 

 

 

 

 

NIEAKTUALNE

PDFOgłoszenie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDFZałącznik.PDF

DOCWniosek-o-udzielenie-dotacji-ze-srodkow-finansowych-gminy-lubrza-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały sprawozdanie z prac konserwatorskich.doc
 

  

 

 

Wersja XML