Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 
INFORMACJA
 
Odpady wielkogabarytowe odbierane są na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich 
 
KONTAKT
Gmina Głogówek
ul. Rynek 1 48-250 Głogówek
Tel: 77 406 99 23
Wersja XML